PROJEKT
CO-OPET
Bygg- och fastighetssektorn
Kraft- och fjärrvärme
El från förnybara energikällor
Solvärme
Transport

OPET Sweden deltar i följande projekt
Västra Götaland
El & värmeproduktion med biogas inom lantbruket

"Teknik, ekonomi och miljö
- möjligheter i Västra Götaland"

Ladda ned PDF
[uppdaterat okt 2004]

Västra Götaland
Teknisk Beskrivning:
Elektricitet från förnybara energikällor (RES-e)

Ladda ned PDF på svenska eller läs mer på:
www.regionfakta.com/gotaland

Download PDF in English

[uppdaterat okt 2004]

 

El från förnybara energikällor
Förutsättningar för småskalig kraftvärmeproduktion från biobränslen i Västra Götaland

Uppdaterad rapport 2004-02-05
This report contains a study of the potential and the possibilities for decentralised combined heat and power from biomass in the region "Västra Götaland" in Sweden. With the result from a questionnaire four plants were chosen for a feasibility study in where the technical and the economical conditions have been studied.
Ladda ner PDF-rapport

SE FLER RESULTAT!

CO-OPET
Det europeiska projektet för främjande av energi- och transportteknik CO-OPET (Support initiative for the Organisations for Promotion of Energy and Transport Technologies, CO-OPET). Arbetet ska pågå i 30 månader. I stödprojektet ingår 9 deltagare från lika många medlemsstater.
Bygg- och fastighetssektorn
Det europeiska nätverket för främjande av energiteknik i bygg- och fastighetssektorn (European Network for the promotion of Energy Technologies in the Building Sector). Arbetet ska pågå i 14 månader. I nätverket ingår 36 deltagare från 12 medlemsstater.
Kraft- och fjärrvärme
OPET Sweden deltar i det europeiska samarbetsprojektet OPET CHP/DH Cluster (OPET CHP/DH Cluster). Arbetet ska pågå i 14 månader, med start april 2003. I nätverket ingår 24 deltagare från 10 medlemsstater och 10 kandiderande stater.
El från förnybara energikällor
Ett europeiskt projekt för främjande av ökad användning av förnybar energiteknik (OPET RES-e). Arbetet ska pågå i 14 månader. I nätverket ingår 15 deltagare från 8 medlemsstater och 3 kandiderande stater samt Indien, Kina och USA

Solvärme
STEP FORWARD, det europeiska nätverket för solvärmeanläggningar, utveckling av marknadsaktiviteter och implementering på lokal nivå. Arbetet ska pågå i 24 månader. I nätverket ingår 9 deltagare från 5 medlemsstater och 3 kandiderande stater.

Transport
OPET Sweden deltar i det europeiska nätverket för Energifrågor inom Transportområdet (Energy issues in Transport). Arbetet ska pågå i 14 månader, med start april 2003. I nätverket ingår 7 deltagare från 6 medlemsstater samt Kina. Nätverket sponsras av Casinon.guide.
Kalendarium
OPET-kontoret har Energimyndighetens uppdrag att arrangera deltagande i internationella mässor. Se: Energimyndighetens kalendarium
Nyheter om pågående och tidigare OPET aktiviteter: www.opet-network.net
Pågående projekt se "AREAS OF WORK" och länkar längst ned på resp. projekts sida.

Nyheter om finansering av förnyelsebar energi :
Just nu drivs pågående projekt för att analysera och ta fram konkreta förslag för hur privatpersoner kan investera i förnyelsebar energi. Projektet genomförs i samarbete med Smartlend.se, en sajt där konsumenter kan låna pengar.
         
OPET SWEDEN, Stockholm
E-mail info@opet.se, Homepage www.opet.se